Cảnh báo đối tượng nghi vấn

Cảnh báo đối tượng nghi vấn trên camera Tiandy

Kích hoạt chức năng khiến các thuật toán camera nhận ra các vật thể chuyển động bất thường. Họ phân tích đường đi của vật thể và nếu nó lệch khỏi tiêu chuẩn được chấp nhận, họ sẽ bật báo thức. Chức năng cho phép, trong số những người khác phát hiện những người bối rối di chuyển một cách đáng ngờ.

Ở nhiều nơi và tình huống chạy không phải là hành vi điển hình, ví dụ như trong các trung tâm mua sắm. Nhờ chức năng này, có thể nhanh chóng phát hiện một người đang chạy, có thể là một tên trộm tiềm năng và chuyển hình ảnh sang hình ảnh từ camera mà người đó đã phát hiện.

 

Bình luận